Make your own free website on Tripod.com
Home | Our Product | Quality | Voice from Customers | How to buy / Our Agents / Where to Buy | PR/News/Activities | QA | Useful Links | Nice to Know

FI-CARE

การเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาสวยงามที่เลี้ยงเกิดโรค จะเป็นแนวทางที่ดีกว่าการปล่อยให้ปลาสวยงามที่เลี้ยงเป็นโรค แล้วจึงหาทางรักษา  ซึ่งนอกจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแล้ว ในบางกรณีก็อาจสายเกินแก้ 

 

บริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด (Thai Bio Con Co., Ltd.) จึงขอแนะนำ Fi-care (ฟิ-แคร์) น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ช่วยป้องกันโรคและรักษาโรคสำหรับปลาสวยงามโดยเฉพาะ

tm.jpg

จุดเด่นของฟิ-แคร์ เมื่อเปรียบเทียบกับยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับปลาสวยงามอื่น ๆ ก็คือ ความปลอดภัย ฟิ-แคร์ไม่เป็นอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งต่อมนุษย์และปลา เพราะ  Ampholyt 51 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของฟิ-แคร์ ได้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากว่า  60 ปี รวมทั้งใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งของไต้หวัน รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศแล้วว่า นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งในการฆ่าเชื้อโรค ทั้งเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งโปรโตซัวในส่วนที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้ว ยังมีความปลอดภัยสูงด้วย เพราะไม่มีผลข้างเคียง ไม่ระคายเคือง ไม่เป็นพิษ และที่สำคัญคือไม่ตกค้าง รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อใช้ฟิ-แคร์แล้ว น้ำยาจะสลายตัวไปตามธรรมชาติภายใน 30 วัน  

โดยที่ฟิ-แคร์สามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ดังนั้น ท่านที่เลี้ยงปลาสวยงามจึงควรใช้ฟิ-แคร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาติดโรค เพราะเมื่อปลามีอาการป่วยเพราะติดโรคแล้ว แม้ว่าฟิ-แคร์ จะช่วยได้ โดยการฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่เลี้ยงปลา บริเวณผิวหนังของปลาและในกระเพาะปลาได้ ซึ่งทำให้ปลาแข็งแรงขึ้น แต่ฟิ-แคร์ ก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคในตัวปลาได้ เช่นเดียวกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วไป
 
ปลาก็เช่นเดียวกับคน ที่การป้องกันโรคทำได้ง่ายกว่าและถูกกว่าการรักษาโรค ดังนั้น ขอให้ฟิ-แคร์ได้ช่วยป้องกันโรคให้แก่ปลาสวยงามของท่าน ทั้งในกรณีที่เป็นปลาเก่า และช่วยกักกันโรคในกรณีที่นำปลาใหม่มารวมกับปลาเก่า
 
การใช้ฟิ-แคร์เป็นประจำ จะทำให้ปลาปลอดโรคและมีสุขภาพดี สมกับคำขวัญของเราที่ว่า 
 
"เพียงคุณใช้ฟิ-แคร์ 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ปลาจะสุขภาพดี"
 
หากท่านมีข้อแนะนำ ข้อสังเกตหรือมีคำถามใด ๆ
ก็ขอได้โปรดติดต่อกับเรา
 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 
สำหรับท่านที่มีตู้ปลาขนาดเล็ก หรือประสงค์จะซื้อไปทดลองใช้ก่อน เรามีฟิ-แคร์ ขนาดเล็ก โดยมีขนาดบรรจุเพียง 30 มิลลิลิตร ราคา 30 บาท  ออกวางตลาดแล้วครับ

โปรดติดต่อกับเราได้ที่

thaibiocon@hotmail.com

ผลิตโดย บริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด
20/6 หมู่ที่ 2 ถนนท่าน้ำนนทบุรี-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2447-4892-93
โทรสาร 0-2881-6668 
 
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยแมกซ์ จำกัด
20/6 หมู่ที่ 2 ถนนท่าน้ำนนทบุรี-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2447-4990-92
โทรสาร 0-2881-6659 
Website : www.thaimex.net